Suosituksia

Perheväkivalta - tiedätkö kaiken siitä?

Perheväkivalta - tiedätkö kaiken siitä?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mitkä vaikeudet sääntelevät perheväkivaltaa rikoksena?

Budapest, 11. syyskuuta 2012 - 10. syyskuuta 2012 Tämän illan varhain aikoina parlamentissa käytiin nänni-keskustelu perheväkivallasta. Halбsz Pбlmбnak Йlet-Йrtйk Alapнtvбny elnцkйnek kezdemйnyezйse keretйben 103159 alбнrбs gyыlt цssze, tцbb duplбja kuin mihin se oli szьksйg on Orszбggyыlйs tыzze belьli csalбdon erхszak цnбllу tцrvйnyi tйnyбllбskйnt tцrtйnх szabбlyozбsбnak kйrdйsйt napirendjйre. Parlamentaarisessa keskustelussa kävi ilmi, että Unkarin kansalliskokouksen valituilla edustajilla ei ole juurikaan arvostusta tämän taistelun tarkoitukselle, mikä on kamppailevien siviilien ja asiantuntijoiden tavoite. Tätä on tärkeää muuttaa.
Nykyään Unkarissa jokainen nainen joutuu fyysiseen muotoon perheväkivaltaa ja korvaamaton määrä ihmisiä, jotka ovat psykologisessa tai aineellisessa kumppanuuden uhassa. Viimeisimmän tästä aiheesta tehdyn kotitutkimuksen mukaan vähintään yksi nainen viikossa (ORFK: n mukaan vuonna 2011 oli 72 naista), yksi lapsi menettää henkensä kuukausittain perheväkivallan seurauksena. 39% Unkarin murhista on tehty yhdessä.
Asiantuntijoiden mukaan jelentхsen visszaszorнtanб bбntalmazбsokat, gyilkossбgokat jos megszьletne цnбllу tцrvйnyi tйnyбllбs csalбdon belьli erхszakra, йs tämä eredmйnyekйnt johdonmukaista, tämä tбmogatу bнrуsбgi asianajotoimintaan, kuin nykyisessä szabбlyozбs ei lйtezik tällaista kategуriбjъ bыncselekmйnytнpus eikä sen megfelelх jogalkalmazуi käytäntöä. Vapaaehtoisen lain hyväksyminen johtaisi siihen, että syytteeseen asettaminen tapahtuu viran puolesta, eikä vaadita uhrin yksityistä syytteeseenpanoa, ja rangaistuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vankeusrangaistus. Ulkopuolelta löytyy lukemattomia hyviä esimerkkejä siitä, kuinka käsitellä erilaisia ​​perheväkivallan lain tapauksia (Ruotsi, Espanja, Puola jne.).
Mitä se tarkalleen tarkoittaa, millaiset arvet tukevat tämän rikoksen tarvetta?

1. Symbolinen merkitys

Teon kriminalisointi ei tarkoita pelkästään sitä, että mahdollinen tekijä voidaan nostaa syytteeseen, vaan se on myös symbolinen. Rikoksissa poliisin on puututtava asiaan, joka tunnustaa väkivallan vakavuuden ja korostaa tekijän vastuuta sekä moraalisen tuomion hyväksymistä. Valtion toiminta rohkaisee viranomaisia ​​olemaan suvaitsematta käyttäytymistä ja tekemään sitä vastaan ​​vakava rikos, jota sen ei vaadita suvaitsemaan.

2. Erityisominaisuudet

Perheväkivallan rikosoikeudellinen tunnustaminen vaatii valtion viranomaisten huomion lähisuhdeväkivallan erityispiirteisiin, jotka on otettava huomioon lainvalvonnan aikana. On huomattavaa, että pubitaistelun ja parisuhteen fyysinen loukkaantuminen eroaa paitsi tekijän ja uhrin välisissä suhteissa myös rikoksen syissä. Perheväkivalta ei ole vain muun tyyppisen väkivallan aihe, vaan yksittäisistä teoista tulee yhä vakavampia (esimerkiksi perheväkivallasta, yhdestä iskuista viimeiseen) ja ajoittain.

3. Sertifioinnin helpottaminen

On tiedossa, että perheväkivallan rikokset tehdään suurelta osin suljetulla tavalla, ilman todistajien apua, ja tiedetään myös, että viranomaiset eivät usein etsi itsenäisiä lähteitä. Jos perheväkivalta hyväksytään rikokseksi, riittää, kun osoitetaan, että rikoksesta kärsivä henkilö on ruumiillisesti, psykologisesti ja seksuaalisesti nuhteleva yksilön hyväksi. Eli yksittäisten jaksojen sijaan painopiste on prosessissa. Perheväkivallan väärien syytösten osuus on jopa 1–2 prosenttia kuin muissa rikoksissa.

4. Ennaltaehkäisy, tietoisuuden lisääminen

Henkilökohtainen ja sosiaalinen ennaltaehkäisy palvelee paremmin, kun kiusaaja tapetaan perheväkivallan vuoksi, kuin kiusaamisen kohteeksi, joka tekee vakavan ruumiinvamman. Edellisessä tapauksessa rikoslaissa rangaistaan ​​tosiasiasta, että yhtä henkilöä on uhkailtu, lyöty, epävarma, häneltä on evätty työpaikka, ystävät, sukulaiset jne. Ovat sulkeneet pitkän ajanjakson ajan. Yhteiskunta voi taistella tätä ilmiötä vastaan ​​vain, jos se ymmärtää sen olemuksen eikä vain sietää sitä joidenkin sen näkyvien ilmenemismuotojen kanssa.

5. Suoritusmääräyksen vapauttaminen

Nykyisessä oikeuskäytännössä todetaan, että ennaltaehkäisevää hoitoa määrätään väkivallan tosiasiallisesta suorittamisesta kuin laista, mutta sitä ei ole määritelty. Eli poliisi, poliisi jne. jälkimmäisestä päätetään subjektiivisesti, yksilöllisesti. Jos belьli csalбdon erхszak цnбllуan voittaa szabбlyozбst bьntetх tцrvйnykцnyvben, lehetхvй vбlik tilauksesta tбvoltartбst ulos vaikka esх belьli csalбdon erхszak kцrйbe cselekmйny esillä olevan lйvх йrvйnyben szabбlyozбs ei minхsьl bыncselekmйnynek (esim. Gazdasбgi erхszak, gyakorlбsбnak reprodukciуs oikeudet korlбtozбsa jne .).

6. Tilastotietojen keruun ja tutkimuksen yksinkertaistaminen

Lisä itsenäisen lain etuna on, että se helpottaisi suuresti tilastotietojen keruuta ja perheväkivaltaa koskevaa tutkimusta. Tällä hetkellä perheväkivallan tapausten valinta eri rikoksista on vaikeaa, koska ainoa ote tähän on rikoksentekijä ja mustelmat. Tietojen kerääminen, tutkimuksen suorittaminen on kriittistä tämän vakavan sosiaalisen ongelman mahdollisten ratkaisujen ymmärtämiseksi, käsittelemiseksi ja kartoittamiseksi.Kommentit:

  1. Arashisida

    Mikä erinomainen kysymysKirjoittaa viestin